Classroom Pantry Cornerfor Students

Teacher sa Aglipay, Quirino, nagtayo ng classroom pantry matapos malamang, pumapasok ang kanyang mga estudyante na tubig lang ang laman ng tiyan